NEUROFLOW  Aktywny Trening Słuchowy®


Neuroflow  to Aktywny Trening Słuchowy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD).
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy lub zaburzeniem rozumienia mowy, a w dalszej konsekwencji powodują trudności w nauce.
Terapia Nuroflow ATS jako jedna z nielicznych w tej dziedzinie - opiera się na najnowszej wiedzy i badaniach medycznych. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych.
Podstawową metodą terapeutyczną jest tzw. indywidualny trening słuchowy, który prowadzony jest w domu dziecka, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Program jest dostosowany dla dzieci od wieku przedszkolnego do młodzieży.
Na występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) mogą wskazywać:

  • opóźniony rozwój mowy,
  • trudności   w skupieniu uwagi,
  • trudności w  nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
  • problemy z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
  • problemy z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.

Terapia Neuroflow ATS usprawnia: rozwój mowy i komunikacji werbalnej, poprawia słyszenie mowy w hałasie, wydłuża pamięć i uwagę słuchową. Dziecko nabiera większej pewności siebie i polepsza relacje społeczne :)

Więcej na temat metody znajdziecie Państwo na stronie  neuroflow.pl