O nas

Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA jest niepubliczną poradnią psychologiczno - pedagogiczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Wejherowskiego pod numerem 99.
Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne. Prowadzimy działalność odpłatną. Istnieje możliwość korzystania z zajęć bezpłatnych w czasie realizacji programów finansowanych z grantów lub funduszy publicznych i unijnych.
Nasz zespół stanowią specjaliści z różnych dziedzin: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, integracji sensorycznej oraz terapii ręki, tyflopedagodzy,  pedagodzy, logopedzi, surdologopedzi oraz neurologopedzi.
W zespole pracują osoby, które systematycznie wzbogacają wiedzę i rozwijają umiejętności praktyczne, doskonalą posiadane kwalifikacje. Centrum współpracuje z innymi specjalistami co ma istotny wpływ na jakość świadczonych usług.
Naszym atutem jest bogate dotychczasowe doświadczenie zawodowe zespołu związane ze środowiskiem do którego kierujemy ofertę.